Vòng lặp foreach trong PHP

04:00:21 - 16/05/2018 - admin

Sau khi tìm hiểu về các hàm cơ bản của ngôn ngữ lập trình PHP, bài hôm nay chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu về một khái niệm mới về các vòng lặp trong PHP. Một trong 5 vòng lặp đơn giản nhất của PHP đó là vòng lặp foreach, cùng Devpro Việt Nam tìm hiểu về nó nhé.

Một ví dụ về vòng lặp for trong PHP

Một ví dụ về vòng lặp for trong PHP

Vai trò của vòng lặp foreach

 • Một lưu ý cơ bản khi sử dụng vòng lặp foreach đó là: Vòng lặp foreach chỉ làm việc với mảng.
 • Chức năng của vòng lặp foreach là dùng để lặp đi lặp lại việc tiến hành một đoạn mã theo yêu cầu của các lập trình viên mà số lần lặp này sẽ được thực hiện bằng số phần tử của mảng.

Trong mỗi lần lặp, giá trị của phần tử mảng hiện tại sẽ được lưu vào một biến (Ví dụ 4 lần lặp thì sẽ có thêm 4 biến trong mảng).

* Có 2 cách khai báo

 • Cú pháp 1:

<?php

foreach ($variable as $key => $value) {

   // code…

}

?>

hoặc nếu không muốn lặp key của mảng, object.

 • Cú pháp 2:

<?php

foreach ($variable as $value) {

   // code…

}   

?>

Trong đó:

$variable: Là biến mà các bạn muốn lặp (có thể là array, object).

$key: Là các key của mảng hoặc properties của object.

$value: Là giá trị của mảng,object.

 • Ví dụ 1:

$mang = array(‘Việt’, ‘Nam’, ‘Quang’, ‘Vinh’, ‘Muôn’, ‘Năm’);

foreach ( $mang AS $item ) {

   echo $item.'<br/>’;

}

 • Kết quả hiển thị ngoài màn hình là:

Việt

Nam

Quang

Vinh

Muôn

Năm

 • Ví dụ 2:

$array = array(‘one’, ‘two’, ‘three’, ‘four’, ‘five’);

$a = &$array;

foreach ( $array as $value ) {

   $value = strtoupper($value);

}

echo ‘<pre>’;

print_r($array);

 • Kết quả hiển thị ngoài màn hình là:

Array

(

   [0] => one

   [1] => two

   [2] => three

   [3] => four

   [4] => five

)`

> Nếu bạn cần học thêm về PHP ở hà nội thì nên tìm đến khóa học php tại hà nội của trung tâm devpro.edu.vn

Chú ý:

 • Khi sử dụng PHP 5 có vòng lặp foreach thì khi bắt đầu sử dụng vòng lặp con trỏ mảng sẽ tự động được đặt lại thành phần tử đầu tiên của mảng. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải sử dụng hàm reset () trước một vòng lặp foreach .
 • Vì foreach dựa vào mảng trong PHP nên việc thay đổi nó trong vòng lặp có thể xảy ra một số lỗi.
 • Vòng lặp foreach chỉ làm việc với mảng.

Học php qua tài liệu Online miễn phí tại ink https://www.devpro.edu.vn/tai-lieu-tu-hoc-lap-trinh-php-laravel-tu-co-ban-nang-cao

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook