Tìm hiểu về các câu lệnh, cấu trúc php cơ bản

Tìm hiểu về các câu lệnh, cấu trúc php cơ bản

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những câu lệnh, cấu trúc căn bản về PHP.Về PHP thì những câu lệnh cũng gần giống với các lệnh ở C, Java.Ngoài ra chúng còn có 1 số điểm riêng khác nhau nữa.

1, Cấu trúc php cơ bản

Lap trinh php cũng sử dụng thẻ giống ngôn ngữ HTML nhưng nó khác nhau bởi php có nhiều cách đóng, mở thẻ khác nhau

Cách sử dụng mở và đóng thẻ php:

+ <?php lệnh php bên trong php?>

+ <? lệnh php ?>

+ <% Mã lệnh PHP %>

+ Cú pháp sử dụng Script

<script language=php>

lệnh php bên trong

</script>

kien-thuc-can-ban-php

Dù có 4 cách để thể hiện về PHP nhưng các lập trình viên của chúng ta cũng chỉ sử dụng 1 cách thể hiện php thôi.Trong php cách để kết thúc 1 lệnh php bằng việc sử dụng dâu “;”

Để sử dụng chú thích cho 1 đoạn php thì ta sử dụng dấu “//” cho từng dòng 1 hoặc có thể sử dụng /*   */ cho nhiều dòng.

2, Cách thể hiện giá trị ra ngoài trình duyệt

Chúng ta có thể sử dụng 2 dòng lệnh sau:

+ Echo “Nội dung cần hiển thị lên trình duyệt”

+ printf “Nội dung cần hiển thị”

Đặc biệt là trong các nội dung cần hiển thị trên bạn có thể sử dụng cả mã lệnh HTML bên trong đó

kien-thuc-can-ban-php-1

Nếu 2 chuối bạn muốn liên kết chúng với nhau bạn sử dụng dấu .

kien-thuc-can-ban-php-2

3, Tìm hiểu về biến, hằng, chuồi trong php

Biền như là một vùng nhớ giữ liệu tạm thời và giá trị của chúng bạn có thể thay đổi được.Biến bắt đầu bằng dấu $ và theo sau chúng có thể là 1 từ hoặc cụm từ nhưng phải cách nhau bởi dấu _

Một biến được đánh giá là hợp lệ khi nó tuân thủ những yếu tố sau:

+ Tên của biến được bắt đầu bằng dấu gạch dưới và đằng sau là ký tự, số, dấu gạch dưới

+ Tên biến không được đặt giống các thẻ php

kien-thuc-can-ban-php-4

Trong php để sử dụng biến bạn phải khai báo trước những các lập trình viên pro họ thường vừa khai báo biến và gán luôn giá trị cho chúng.

b, Hằng trong ngôn ngữ php

Biến bạn có thể thay đổi được nhưng mà hằng trong PHP bạn không thể thay đổi được chúng.Hằng trong php được định nghĩa bởi hàm define với việc sử dụng cú pháp define (string ten_hang, giá_tri_hằng)

Khai báo hằng được định nghĩa là đúng khi bạn đúng các vấn đề sau:

+ Hằng được khai báo có dấu $ ở trước tên

+ Hằng được gấn giá trị 1 lần duy nhất

+ Hằng có thể truy xuất bất cứ vị trí nào trong mã lệnh

+ Hằng thường được sử dụng chữ hoa để có thể phân biết với biến

+ Hằng được gán giá trị 1 lần duy nhất

c, Chuỗi trong php

Chuỗi gồm các khoảng trắng, kí tự, số … được nằm trong dấu ” Chuỗi ”

d, Kiểu dữ liệu trong php

kien-thuc-can-ban-php-5

Các kiểu dữ liệu khác nhau thì sẽ chiếm sốlượng bộ nhớ khác nhau và được xử lý khác nhau.Trong php thì có 6 kiểu dữ liệu.

Gợi ý xem thêm:

Share this post

Post Comment