Thông tin du học trường đại học hàn quốc

Thông tin du học trường đại học hàn quốc

Tên trường: Đại học Hàn Quốc 고려 대학교

Đến từ: Hàn Quốc, thiết lập loại trường: Đại học toàn diện

Created: 1905 Giáo dục: tốt bằng ngôn ngữ

Loại trường: Công

Số lượng sinh viên: 35.720 người

Xem thêm:

·       Các thắc mắc có thể bạn cũng có khi đi du học Hàn Quốc

·       Giúp bạn biết cách nộp hồ sơ học hệ ngôn ngữ đại học Quốc gia Seoul

du học hàn quốc 2016 2017

ảnh: du học hàn quốc 2016 2017

1.Hồ sơ trường

Đại học Hàn Quốc là Korea ‘s lớn nhất một trường đại học tư nhân, và Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Yonsei là một trong những trường đại học cùng siêu hạng. Đại học Hàn Quốc được thành lập vào năm 1905, dựa trên nguồn vốn tư nhân cao hơn thành lập đầu tiên của Hàn Quốc giáo dục tổ chức, tuân thủ các “Giáo dục Tiết kiệm quốc gia” khái niệm trong suốt gần 100 năm lịch sử, do đó tất cả các lĩnh vực của Hàn Quốc về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và đạt được một sự phát triển đáng kể.

Seongbuk Seoul nằm ở Ann hang Đại học Hàn Quốc, hiện nay có khoảng 1.600 sinh viên và giảng viên, có tổng cộng 15 trường học, 81 khoa, 17 trường đại học (Graduate School), 75 hơn 30000 Viện, vv .

 

o du học hàn quốc 2016 2017
du học hàn quốc 2016 2017

2.Đào tạo ngôn ngữ

3,6,9 và 12 tháng (bốn học kỳ) các lớp học, một học kỳ 10 tuần (200 giờ), 9:00 ~ 13:00

Giá vé vào cửa: 60.000 won Học phí: 1.340.000 ₩ / học kỳ, tài liệu học: 2 đến 35.000 ₩ .

Những chi phí khác mời bạn ghé qua Du học line xem chi tiết nhé!

3.thời gian lịch

ngày nhập cảnh: Cử — tháng

MA, PhD — tháng Ba và tháng Chín

liệu nhận: Cử — Tháng Chín hoặc tháng Mười

MA, PhD — tháng Chín hoặc tháng Mười, tháng

danh sách đăng nhập học: Cử — Tháng mười một

MA, PhD — tháng mười một và tháng Sáu

Share this post

Post Comment