Từ xa xưa con người đã biết đến tác dụng của tinh dầu bưởi nguyên chất nhờ sử dụng và trải nghiệm lâu dài. Các nhà khoa học bây giờ cũng đã công nhận công dụng của tinh dầu bưởi đối…