Các chi phí du học hàn quốc không thể bỏ qua-Phần 1!

Lệ phí: Hàn Quốc cần phải áp dụng cho lệ phí xin trường, bất kể visa xuống và không được hoàn lại. Nói chung khoảng 200 nhân dân tệ đến 600 nhân dân tệ (3-80.000 thắng hay như vậy).     Học phí:Tuỳ…