Học phí đại học Hàn Quốc Woosuk 2015-2016

Hàn Quốc có một trường đại học lớn, được thành lập vào năm 1979, là một trường đại học tư Hàn Quốc, các quốc gia Trung Quốc Giáo dục Bộ công nhận trường đại học bốn năm tại Hàn Quốc.  Chú trọng học tập…
Các chi phí du học hàn quốc không thể bỏ qua-Phần 1!

Lệ phí: Hàn Quốc cần phải áp dụng cho lệ phí xin trường, bất kể visa xuống và không được hoàn lại. Nói chung khoảng 200 nhân dân tệ đến 600 nhân dân tệ (3-80.000 thắng hay như vậy).     Học phí:Tuỳ…
Một số vấn đề khi xin visa du học Hàn Quốc

Từ khi thực hiện chính sách visa du học Hàn Quốc, cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh ở Hàn Quốc đã có một kỷ lục từ chối visa du học Hàn Quốc. Và do sự xuất hiện gần đây của…
Thông tin du học trường đại học hàn quốc cơ bản

Khoa Luật, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại Hàn Văn Sở Tiếng Anh Ngôn ngữ và Văn học, Khoa Triết học, Khoa Lịch sử Hàn Quốc, Khoa Lịch sử, Tâm lý cục, Khoa Xã hội học, ĐứcNgôn ngữ và Văn học, Pháp ngữ và Sở Văn học Ngôn ngữ…

                      Hàn Quốc để nghiên cứu chi phí không cao, thường là một năm, học phí du học hàn quốc cộng với chi phí sinh hoạt cần 180 triệu, và…