Hàn Quốc để nghiên cứu chi phí không cao, thường là một năm, học phí du học hàn quốc cộng với chi phí sinh hoạt cần 180 triệu, và…