Trong Thời gian này dịch vụ internet FPT, truyền hình cáp FPT và các dịch vụ internet của các nhà cung cấp khác như VNPT, Viettel, CMC… đều sẽ bị tác động bởi tốc độ Tuyến cáp quang biển AAG…