Liên hệ với trung tâm tư vấn trường đại học Soongsil như thế nào

09:15:13 - 24/11/2016 - admin

Trung tâm cung cấp sinh viên với nhiều loại dịch vụ tư vấn, hoặc cho các nhóm hoặc cá nhân, và cung cấp một loạt các dịch vụ cho các vấn đề một sinh viên có thể cần.

Địa chỉ: tầng 1 của tòa nhà hội sinh viên (Phòng 103)

Kết quả hình ảnh cho đại học soongsil

Giờ dịch vụ

  • Trong học kỳ: 09: 00 ~ 17: 30 vào các ngày trong tuần và 09: 00 ~ 12: 00 tại ngày cuối tuần
  • Trong kỳ nghỉ: 10: 00 ~ 15: 00 vào các ngày trong tuần và đóng tại ngày cuối tuần

Thông tin liên lạc

  • Điện thoại: + 82-2-820-0832
  • Email: counsel@ssu.ac.kr

Xem thêm:

Trung tâm giảng dạy:

Hỗ trợ giảng dạy

Các trường đại học cung cấp một chương trình hỗ trợ có hệ thống và chuyên nghiệp cho giảng dạy hiệu quả và hệ thống bài giảng hỗ trợ thiết thực. Đặc biệt, Nhóm Hỗ trợ phát triển giáo dục là có liên quan với các hội thảo phương pháp giảng dạy và hội thảo, các dịch vụ hỗ trợ cá nhân thông qua chẩn đoán phương pháp giảng dạy, và cung cấp hướng dẫn giảng dạy hữu ích.

Hỗ trợ của Học tập

Các trường đại học được cung cấp các chương trình giáo dục khác nhau cho các môi trường học tập thuận lợi và cải thiện các chiến lược học tập của học sinh.

Kết quả hình ảnh cho đại học soongsil

Hỗ trợ Giáo dục truyền thông

Các trường đại học giúp với các hướng dẫn có hiệu quả và hiệu quả thông qua các dịch vụ truyền thông giáo dục. Đặc biệt, chúng tôi sản xuất và cho thuê dữ liệu giáo dục khác nhau, và off-line. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin để sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông.

Hỗ trợ cho các e-Learning

Các trường đại học là có liên quan với sự phát triển nội dung tuyệt vời và thực hiện nghiên cứu các bài giảng trực tuyến hiệu quả. Đặc biệt, chúng tôi tài trợ hội thảo khác nhau và các hội thảo liên quan đến e-Learning và cung cấp hướng dẫn e-Learning.

Tags: , ,

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook