Hướng dẫn lập trình ứng dụng máy quay ghi lại hình ảnh

08:34:09 - 17/08/2016 - admin

Trong lập trình ứng dụng cho thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS thì có những ứng dụng cơ bản như ảnh, video, âm nhạc, game….

Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạntự học lập trình ios bằng cách lập trình ra một ứng dụng máy quay giúp bạn ghi lại được những gì chúng ta đã quay được và nó được sử dụng trên hệ điều hành iOS

MediaPlayer Framework  giúp chúng ta có thể giúp chúng ta xem lại được video của mình và trong nó có 2 phương thức chính mà chúng ta cần biết đó là:

AvFoundation nó giúp bạn quản lý phương tiện truyền thông, chỉnh sửa và theo dõi phương tiện truyền thông.

MPMoviePlayerController có giao diện hỗ trợ chơi nhạc trên video nhưng nó lại không thể tùy chỉnh sửa được.

Trong bài này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng MPMoviePlayercontroller giúp chúng ta có thể chơi với video.

Đầu tiên để lập trình nên ứng dụng này tren ios bạn cần có:

Giao diện ứng dụng:

– Đầu tiên ta tạo một button có tên là Recording để có thể giúp ta quay video.

Tiếp theo bạn xóa 2 file ViewController và vào new file tạo ra 2 file mới

Bạn đặt tên nó là recordingAndPlaybackViewController sử dụng nó để quản lý view của chúng ta vừa tạo ra.

Hình ảnh kết nối với cớ sở dữ liệu:

Thêm thư viện quản lý chơi nhạc với mã nguồn sau:

#import “MediaPlayer/MediaPlayer.h”

#import “MobileCoreServices/MobileCoreServices.h”

Để lấy url video chúng ta quay được và đối tượng đại diện để chạy video! Chúng ta khai báo:

@property(nonatomic,strong) NSURL *videoUrl;

@property(nonatomic,strong) MPMoviePlayerController *videoController;

Giống các bài trước thì ứng dụng chụp ảnh được khai báo.

<UIImagePickerControllerDelegate,UINavigationControllerDelegate>

Khi khai báo ứng dụng sẽ cho phép quay video giống như 2 phương thức để truy cập vào camera và thư viện

Ứng dụng cho phép quay video cũng tương tự -Hai phương thức để cho phép truy cập camera và thư viện.

@interface recordingAndPlaybackViewController : UIViewController<UIImagePickerControllerDelegate,UINavigationControllerDelegate>

Sau các bước trên, Ta được mã nguồn trông giống thế này:

#import <UIKit/UIKit.h>

#import “MediaPlayer/MediaPlayer.h”

#import “MobileCoreServices/MobileCoreServices.h”

@interface recordingAndPlaybackViewController : UIViewController<UIImagePickerControllerDelegate,UINavigationControllerDelegate>

@property(nonatomic,strong) NSURL *videoUrl;

@property(nonatomic,strong) MPMoviePlayerController *videoController;

– (IBAction)recordingPlayback:(id)sender;

@end

Để cho phép quay video ta thêm mã lệnh sau:

– (IBAction)recordingPlayback:(id)sender {

if ([UIImagePickerController isSourceTypeAvailable:UIImagePickerControllerSourceTypeCamera]) {

//tạo đối tượng

UIImagePickerController *picker = [[UIImagePickerController alloc] init];

// đăng ký khuôn mẫu

picker.delegate = self;

//Đăng ký chỉnh sửa

picker.allowsEditing = YES;

// đăng ký cho phép dùng camera

picker.sourceType = UIImagePickerControllerSourceTypeCamera;

//đăng ký kiểu dữ liệu

picker.mediaTypes=[[NSArray alloc] initWithObjects:(NSString*)kUTTypeMovie, nil];

//phủ view

[self presentViewController:picker animated:YES completion:NULL];

}

Để tìm hiểu rõ thêm các bạn vào links: ” laptrinhios.vn/huong-dan-xay-dung-mot-may-anh-don-gian-su-dung-uiimagepickercontroller/”. Ở ứng dụng chụp ảnh ta không cần báo picker.mediaTypes bởi vì mặc định của nó là cho  kUTTypeImage cho phép camera ở chế độ chụp ảnh . Ở đây chúng ta muốn quay video Chúng ta phải khai báo mediaTypes là kUTTypeMovie.

Như vậy chúng ta đã cho phép camera quay video thành công!

Gợi ý xem thêm các thông tin lập trình khách:

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook