Học phí đại học Hàn Quốc Woosuk 2015-2016

Học phí đại học Hàn Quốc Woosuk 2015-2016

Hàn Quốc có một trường đại học lớn, được thành lập vào năm 1979, là một trường đại học tư Hàn Quốc, các quốc gia Trung Quốc Giáo dục Bộ công nhận trường đại học bốn năm tại Hàn Quốc.  Chú trọng học tập và một hòn đá lớn với một cảm giác chung của các giá trị, rõ ràng và hợp lý tài năng sáng tạo xem xét và kiến thức thực tế, không chỉ có khả năng sinh viên để thích ứng với thời đại của sự thay đổi tích cực, chú ý hơn đến học sinh đóng góp vào sự phát triển của tinh thần cao thượng của con người. Chính vì vậy đi du học tại hàn quốc và đặc biệt là trường đại học woosuk hàn quốc sẽ có nhiều lợi thế hơn so với nhiều quốc gia khác trên thế giới

Kết quả hình ảnh cho du học hàn quốc 2016
du học hàn quốc 2016

  Đại học phí (mỗi suất có kỳ hạn)

khoa học văn hóa và xã hội 2.600 USD
Y tế và Phúc lợi 3.100 USD
Khoa học và Công nghệ 3.100 USD
Khoa học thực phẩm 3.600 USD
 sự giáo dục 2.600 USD
tiệm thuốc tây 3.600 USD
Đông y 4.200 USD

  khác

Nhà trọ 1.100 USD
sự an toàn 200 USD
hỗn hợp 300 USD
Kết quả hình ảnh cho du học hàn quốc 2016
du học hàn quốc 2016

 chú ý

  - Học phí và được liệt kê ở trên chi phí mỗi  năm sẽ thay đổi.

  - Nó sẽ được dựa trên một thỏa thuận hợp tác để thu học phí sinh viên du học tự túc hàn quốc  ,phí trao đổi sinh viên học phí sẽ được miễn. sinh viên Học phí phải trả sẽ dựa trên một thỏa thuận hợp tác.

  - Phí linh tinh khác trả tiền do sinh viên tự.

  - Chi phí sinh hoạt khoảng $ 300 mỗi tháng.

Share this post

Post Comment