Giới thiệu về ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML

04:28:02 - 21/08/2016 - admin

Trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng học về ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được gọi là HTML nó là một phần không thể thiếu khi các bạn muốn học lên cao các khóa học lập trình php hay lập trình wordpress….

Trong HTML chúng ta cần sử dụng các thẻ HTML và nó có thể giúp bạn làm được các vấn đề sau:

+ Điều khiển được bố cục, hình thức, nội dung trên trang web

+ Làm ra được các tài liệu trực tuyến và truy xuất thông tin trực tuyến bằng việc sử dụng các liên kết được chèn vào tài liệu HTML

+ Tạo ra các mẫu văn bản trực tuyến để thu thập thông tin của người dùng và quản lý giao dịch …

+ Chèn được các video clip , audio clip hay các thành phần về ActiveX và các mã Java vào trong tài liệu HTML

Chung quy tài liệu HTML có thể giúp các bạn có thể tạo thành mã nguồn trang web.Khi bạn sử dụng trình soạn thảo trang web thì tất cả các tài liệu này được tạo ra từ một chuỗi các mã thẻ và phần từ nó sẽ xác định ra web được hiển thị như thế nào.Khi trình duyệt của bạn đọc file này có đuôi .html hoặc htm và nó sẽ hiển thị trang web đó theo những lên có trong trình soạn thảo của bạn.

Dưới đây là một ví dụ với cú pháp HTML mà chúng tôi muốn hiện thị thông điệp “My first HMTL document”

VD:

<html>

<head>

<title>Welcome to HTML</title>

</head>

<body>My first HMTL document</body>

</html>

Sau đó trình duyệt web của bạn sẽ dịch những câu lên trên và trả về trên trình duyệt như hình dưới đây:

ket-qua-html

Gợi ý xem thêm tài liệu và khóa học khác:

Nguồn: http://yeutronven.com/

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook