Yêu Trọn Vẹn - Cho cuộc sống trọn vẹn hơn tốt đẹp hơn

Phương pháp chỉnh sửa gen để đối phó với ung thư

Các nhà khoa học sử dụng phương pháp chỉnh sửa gen để “lừa” tế bào ung thư, dẫn ...

Làm đẹp - Sức khỏe

Phương pháp chỉnh sửa gen để đối phó với ung thư

Phương pháp chỉnh sửa gen để đối phó với ung thư

Các nhà khoa học sử dụng phương pháp chỉnh sửa gen để “lừa” tế bào ung thư, dẫn đến chúng tự triệt tiêu nhau. Cuộc chiến chống ung thư được chiến đấu trên nhiều mặt trận. Phẫu thuật, thuốc, ...

Công nghệ

Tin tổng hợp

Làm đẹp - Sức khỏe

Phương pháp chỉnh sửa gen để đối phó với ung thư

Phương pháp chỉnh sửa gen để đối phó với ung thư

Các nhà khoa học sử dụng phương pháp chỉnh sửa gen để “lừa” tế bào ung thư, dẫn đến chúng tự triệt tiêu nhau. Cuộc chiến chống ung thư được chiến đấu trên nhiều mặt trận. Phẫu thuật, thuốc, ...